Home

Bewust – zijn neemt in mijn leven als fundamenteel existentieel beginsel
een centrale plaats in..
Dat heeft ertoe geleid, dat ik altijd op zoek ben geweest naar de achterliggende
betekenis van bepaalde ervaringen, in combinatie met psychologische,
filosofische en spirituele reflectie.

In mijn visie wordt ieder mens vroeg of laat met de vraag geconfronteerd,
waarom bepaalde ervaringen op zijn of haar pad verschijnen en wat je ermee
gedaan hebt..
Behalve de vraag “Waarom overkomt mij dit..?”, komt de vraag “Wie ben ik
werkelijk..?” ook voortdurend aan de orde.
Hoe denk jij erover..?
Dit en meer wil ik graag met andere mensen delen door het uitwisselen van
ervaringen en wat die hebben teweeg gebracht.

Zoals in de flyer vermeld, ligt het in de bedoeling om bijeenkomsten te organiseren in het kader van traumaverwerking.
Dit kan ook op individuele basis.
Contact hierover kan via de mail: bolck@brugzonderoevers.nl of via telefoonnummer:
023 888 5626 / 06 1543 5589

Het boek kan beschouwd worden als een psychologische roman, waarin
existentiële vraagstukken zijn verwerkt.
De romanvorm verschaft mij de vrijheid om weliswaar autobiografische
elementen te verwerken, maar nochtans zodanig, dat elke overeenkomst met
thans levende personen op louter toeval berust.

Naar mijn idee kunnen traumatische ervaringen een onuitwisbare neerslag
hebben in het latere leven..
Dat heb ik zelf ook ervaren..In die zin mag ik mezelf ervaringsdeskundige
noemen..
Dit, met inbegrip van reflectieve overdenkingen, die daarmee annex kunnen zijn
heeft een belangrijke rol gespeeld als motief om het een en ander op papier te
zetten.
Gaandeweg wordt duidelijk wat deze ervaringen psychologisch teweeg kunnen
brengen en hoe dit dan weer de aanleiding kan zijn tot nieuwe ervaringen in een
andere levensfase, welke daardoor als het ware onweerstaanbaar worden
opgeroepen..

In het eerste gedeelte van het boek worden de traumatische ervaringen
beschreven van de hoofdpersoon tijdens de oorlog, waarbij ook aan de orde
komt wat dit met hem doet.
Het vervolg gaat over ervaringen op latere leeftijd en de neerslag van het
oorlogstrauma daarop.
Merkwaardigerwijs blijft de hoofdpersoon roepen, dat alles het beste is wat hem
kon overkomen..
Er loopt nog een rode draad door het boek heen en dat is de zoektocht naar het
tweelingzusje van de hoofdpersoon.

Een groot deel van het verhaal gaat ook over een aantal gepassioneerde, soms
erotisch getinte liefdesrelaties, gelardeerd met dialogen.
Op zoek naar zijn tweelingzusje doorloopt de hoofdpersoon alle varianten van de
aardse liefde, met inbegrip van de confrontatie met de existentiële waarden en
traditionele morele opvattingen, die daarmee annex zijn.
Zo wordt geleidelijk aan de rode draad zichtbaar van het existentiële leerproces
of “liefdesleerproces” van de hoofdpersoon.
Gaandeweg ontdekt hij door ervaring wat Liefde eigenlijk betekent.
Dan gaat het over het ontwaken uit de illusies die zijn leven beheersen en de
worsteling om los te komen van de emotionele en mentale patronen,
verwachtingen en theorieën, inzichten en beperkende overtuigingen e.d.
Existentiële angst –en eenzaamheid, misschien wel voor een groot deel terug te
voeren op zijn oorlogstrauma, spelen hierbij een grote rol.

Transfer :
Door reflectie op ervaringen, ontstaan inzichten omtrent existentiële waarden,
die ook universeel toepasbaar blijken te zijn op andere levensgebieden.

In concept is het al voltooid, maar ik ben nu begonnen met het opnieuw te
redigeren, inclusief schrappen, aanvullen en veranderen, om zodoende tot een
definitieve versie te komen.
Daarom komt de inhoud niet in zijn geheel op de site, maar in geselecteerde
fragmenten, die ik periodiek als feuilletons wil publiceren en aan de
geïnteresseerde lezer wil voorleggen.
Naarmate dit proces vordert, zal de context duidelijker worden
Middels deze site hoop ik bij de lezer belangstelling op te roepen om mee te
denken en van gedachten te wisselen.

Verwerking van oorlogstrauma

 • Verslag van een avontuurlijk leven in samenhang met de zoektocht naar
  het tweelingzusje
 • Een queeste naar de betekenis van Liefde in al haar verschijningsvormen
  in samenhang met Ware Vrijheid
 • Esoterische verzen en filosofische bespiegelingen als neerslag van reflectie
  op ervaringen
 • Metaforen tussen de regels, die als een rode draad door de tekst heen
  lopen

publicatieStrookjeN.B. Deel-I (Jeugdfase) van het boek komt in januari 2015 op de markt (zie flyer).
Deel-II (Volwassen fase) is in bewerking.

Contactgegevens :
Tel. 06-15435589 // 023-888 5626 // mailadres : bolck@brugzonderoevers.nl

Alle rechten voorbehouden © 2000-2012.. en nadien – H.H. Bolck
Voor elke vorm van gebruik en voor elke vorm van openbaarmaking is uitdrukkelijk toestemming vereist van de auteur.